В кадър
-20 %
Докладвай

Впечатляващо е литературно-критическото и публицистично творчество на Благовеста Каса­бова. Всяка нейна книга показва образа на високоинтелигентен, съвестен и честен автор, който не се бои от истината. Тя има верен поглед за всичко, което ни поднася живота и което на­мира място в произведенията на нашите литературни творци от всички поколения. Като изявен литературен критик Касабова е наясно с литературните факти и явления. Нейните задълбоче­ни анализи, усета й за изящно­то слово, нейната позиция, коя­то не търпи никакви цензурни ограничения и най-сетне, не на последно място, изразителния й слог й помагат да проявява за­виден стоицизъм спрямо доста нароилите се в последните го­дини злостни конюнктурни суховеи, нерядко и с политически привкус, които нанасят вреда на литературния процес у нас. Примерите са твърде много, те добре се познават от всички.

В настоящата книга на Ка­сабова, озаглавена „В кадър" са фиксирани по убедително-обек­тивен начин някои от тревожни­те въпроси, отнасящи се не само до литературата, но и до общест­вения живот в днешна България.

Драгомир Шопов

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: ISBN
9.60 лв
12.00 лв
epub

Най-купувани

Най-обсъждани