В кадър
Докладвай

Впечатляващо е литературно-критическото и публицистично творчество на Благовеста Каса­бова. Всяка нейна книга показва образа на високоинтелигентен, съвестен и честен автор, който не се бои от истината. Тя има верен поглед за всичко, което ни поднася живота и което на­мира място в произведенията на нашите литературни творци от всички поколения. Като изявен литературен критик Касабова е наясно с литературните факти и явления. Нейните задълбоче­ни анализи, усета й за изящно­то слово, нейната позиция, коя­то не търпи никакви цензурни ограничения и най-сетне, не на последно място, изразителния й слог й помагат да проявява за­виден стоицизъм спрямо доста нароилите се в последните го­дини злостни конюнктурни суховеи, нерядко и с политически привкус, които нанасят вреда на литературния процес у нас. Примерите са твърде много, те добре се познават от всички.

В настоящата книга на Ка­сабова, озаглавена „В кадър" са фиксирани по убедително-обек­тивен начин някои от тревожни­те въпроси, отнасящи се не само до литературата, но и до общест­вения живот в днешна България.

Драгомир Шопов

Виж повече...
Откъс В желани

Станете член на единствената в България електронна библиотека с авторски права. Срещу месечен абонамент от 9.99 лв. вие може да четете всяка една книга, качена в нея. Първите 30 дни са ви безплатни. Може да четете от всякакво устройство онлайн, нявсякъде и по всяко време.

С всеки абонамент вие лично подпомагате българските автори и българската литература.

Приятно четене!

Най-купувани

Най-обсъждани