Прекратяване на поръчки

Имате възможност да прекратите поръчката си до момента на изпращането й. За статуса на поръчките си ще получавате информация на посочената от Вас електронна поща. Не се прекратява поръчка за дигитално съдържание. За решението си да прекратите поръчката ни уведомете незабавно, на електронен адрес: [email protected] , за да предприемем действия по прекратяването й. Ако вече сте заплатили онлайн поръчката си, ще ви възстановим сумата чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането в срок от 7 работни дни от получаване на уведомлението за прекратяване. Ако желаете да се откажете от поръчката след нейното изпращане, може да се възползвате от правото си за Връщане и замяна на стоки.