Български народни орнаменти
-15 %
Докладвай

Български народни орнаменти


Българският народен орнамент притежава неувяхващи с времето красота, жизненост и високохудожествени качества. Той отразява съществени явления от историческата еволюция на българина, неговата душевност, образно мислене, чувство за пропорция, форма и силует.


Предмет на разглеждане в настоящата книга са везбената, плетената и тъканата орнаментика в българското народно облекло и в редица изделия за домашния бит. Източниците на труда обхващат главно периода от XVIII–XX век, но историческата перспектива дава възможност на читателя да погледне в дълбините на народното изкуство, да обхване широката историко-етническа територия на българския народен орнамент. Сравнителната основа на изданието засяга исторически връзки с близки и далечни народи, а анализът помага да се определи мястото на народните орнаменти в културното наследство на българския народ.

За автора

Кирил Попов е роден през 1930 г. в с. Сестримо, Пазарджишко. Завършил е с отличие гимназия и СУ „Св. Климен Охридски“ - славянска филология. Специализирал е в МГУ „Ломоносов“, в „Кунст-камера“ - Ленинград, Чехословашката академия на науките. По предложение на трима академици пред ВАК се е явявал на висока докторска защита в НХА „Н. Павлович“. Дълги години работи като отговорен редактор на сп. „Русский язык“ (орган на МНП и СУ „Климен Охридски“), сътрудничи на централни списания и вестници у нас и в чужбина с повече от три хиляди публикации. Носител е на орден „Кирил и Методий“, номиниран е няколкократно от издателство „ПАН-ВТ“, от списание „Арт“. Член е на СУБ, секция Литература и изобразителни изкуства.


Кирил Попов е автор на повече от двадесет студии, например: „Поезията на Константин Павлов?– дуалистична и пароксична иманентност“ (Литературен вестник, 12/2008, с. 12–15); „Да търсим образа в неговия корен“ (Научен живот, 5/1990); „Път към върховете“ (Авитохол, Лондон, 9/1998); „Abracheff School of Art“ (Литературен вестник, 12/2010); „Автоидентификация и артметисаж в творчеството на Румен Стоянов“ (Език и литература, 1–2/2009); „Third International Triennial of Grafic Art“ (Литературен вестник, 19.06.2000?г.)...

Автор на седем монографии с научни изследвания, на книги с критика, есета и проза, на повече от 1500 публикации и в специализирания печат. Неговият многостранен, задълбочен и обемен труд е оценен с отличия от Съюза на учените в България, Съюза на архитектите в България и Съюза на българските журналисти, както и с орден „Св.св. Кирил и Методий“.

Със завидна творческа енергия, с жива критическа рефлексия К. Попов е сред най-продуктивните днес литературоведи и изкуствоведи?– анализатори на противоречивите процеси в съвременната култура. Автор с висока образованост във философията, естетиката, литературознанието и историята на изкуството, той е художествен изследовател със задълбочен културологичен анализ на значими събития и автори в съвременното изкуство.

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: 9786190105152
17.00 лв
20.00 лв

Препоръчано

Най-обсъждани