В южните земи
-12 %
Докладвай

Между всички български писатели Антон Страшимиров е едничкият, който с непрекъсваща обич се е занимавал с географсни и народоведски въпроси. Той е дал редица големи или по-малки трудове от този вид, подтикван не само от писателското си призвание, но и от подготовката, която е получил, следвайки география в Швейцария. По тази причина повечето от неговите работи с географски характер не са обикновени пътеписи или природоописания, каквито имаме от много наши писатели, особено от по-старите поколения (Ив. Вазов, А. Константинов, К. Величков, Ц. Гинчев, С. Чилингиров, П. Росен и др.).

Страшимиров е вмъкнал в тях, в непринудена форма, изобилен географски материал, като навсякъде, където това се налага, е подчертана и причинната връзка между явленията. От Голямо значение, в тоя случай, е обстоятелството, че до много от изложените заключения Страшимиров е дошъл въз основа на собствени изучавания. Всичко това прави тези негови съчинения да печелят много от гледище на положителните знания, което, от друга страна, се цени особено от географите при подобен вид литературни трудове.

Най-лична творба, в която най-добре проличават всички тия качества, е голямата му книга „В южните земи“, издадена през 1918 г. Погромът, който последва скоро след това, става причина тая книга да не добие това широко разпространение, което, наистина, заслужава. В нея се засяга цялата Родопска област, Беломорската равнина и Драмската област. Много географски материал, похватно и непретрупано, е вмъкнат в текста, с което лекият, леещ се език нищо не изгубва от това, Някои от дадените описания са многократно препечатвани, като „Чил-тепе“, например.

Със силни думи, Страшимиров подчертава в нея всестранното значение, което тези земи имат за живота на България, като засебена държавна единица.

Заради „В южните земи“ ние приближаваме Страшимиров към една особена школа, известна в Германия като kunstgeographie, художествена география, а в Англия като Aesthetic geography, която цели всичко в географията да бъде изложено в художествена форма. Основателите ѝ демонстрират обикновено идеите си в описания на засебени земни ландшафти, като ги представят в хармонична и свързана картина от земя, живот и култура. - Гунчо Гунчев

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: ISBN
4.39 лв
4.99 лв
epub

Най-обсъждани