Спомени на Арсени Костенцев
Докладвай

Спомени на Арсени Костенцев

Чети в библиотеката

Спомените на г. Арсени Костенцев се четат с истински интерес и увлечение.

Учителствал дълги десетилетия по села и градове в Македония и Одринско в епохата на турското владичество – преди и след освобождението на България – пламенен борец за българското възраждане, г. Костенцев – сега вече в преклонна възраст – е успял в тая книга да опише своите патила, поражения и победи с една трогателна, непресторена простота, която пленява и умилява.

А в борбите и приключенията на нашия просветител от онова време има толкова романтизъм, че тия спомени могат да се четат и просто като един занимателен разказ.

Но книгата има и друго значение. Тя е едно историческо повествувание, което ще бъде назидателно за по-младите поколения: още веднъж те ще видят в една живописна картина, с каква чудна, корава упоритост техните бащи и деди, в тъмното робство, са се борили и са жертвали мило и драго за просветата и засилването на българщината и запазването ѝ от пагубни влияния.

При това и времето избрано за издаването на тия спомени в отделна книга е най-сполучливо. Аз бих желал те да се преведат и на чужди езици, за да се чуе решителният отговор, който те, без да са имали това предвид, дават на въпроса, до каква степен имат сърбите право да претендират за Македония. Защото нашият борец, отворил с добро и със зло толкова български училища, надзърнал в толкова турски затвори, победоносно изнесъл денонощни борби с толкова противобългарски козни в Македония – никъде в спомените си не ни среща нито с един сърбин!

Пожелавам, щото тая книга да се прочете от колкото може повече българи.

Юли 1917 г.

Ив. Вазов

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: ISBN
4.99 лв
epub

Най-купувани

Препоръчано

Най-обсъждани