Без корени
Докладвай

Без корени


Малко книги докосват сърцето така, както книгата,
в която авторът е обобщил мъдростта на целия
си живот, вплел е човешките съдби на толкова много хора,
разкрил е истинското лице на любовта, труда, вярата и на-
деждата. Но и на злобата, омразата и типичната за родната
ни психология завист и непреодолимо желание да се окаля и
обругае не само различния, но и онзи, който има нравствени и
духовни качества, които сякаш не са от този свят и време. С
много тънък психологизъм и вярно перо са разкрити болката,
страданието и трудната им съдба…

Стела Стоянова

Вида Димова Буковинова е българска историчка, етнографка, фолклористка; кандидат на историческите науки (днес: доктор по история), заслужил краевед, почетен член на Съюза на краеведите в България, на Литературния клуб в Бургас „Артпиерия“.От 2017 година почетен гражданин на Бургас (Докладна записка на Общински съвет Бургас № 08-006628-13 10 2017 г.;).(1) От 2019 г-Почетен член на Съюза на Българския есперантски съюз.

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: ISBN
20.00 лв

Най-купувани

Най-обсъждани