Социални права на българските граждани
-15 %
Докладвай

Социални права на българските граждани


Социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Книгата се състои от четири глави, заключение и допълнение. В началото се прави преглед на възникването, признаването и утвърждаването на социалните права и тяхната международноправна закрила. В България тези права са уредени в Конституцията от 1991 г. и обилното социално законодателство.Подбрани са основните трудови права:
-на труд;
-на здравословни безопасни условия за неговото полагане;
-на възнаграждение;
-на отпуск;
-на синдикално сдружаване;
-на стачка;
-на тяхната съдебна защита и др., чийто брой расте.
Следват правата на обществено осигуряване, здраве и здравно осигуряване и на социално подпомагане за най-бедната и уязвима част от обществото.

Заключението обобщава, че въпреки обилното законодателство, социалните права на гражданите в годините на прехода от социализъм към капитализъм са сериозно накърнени от ширещата се бедност и не осигуряват достойно равнище на живот и сигурност. Използвана е практиката на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Завършването на книгата съвпадна с връхлетялата ни световна пандемия от Covid-19 и въведеното извънредно положение. Това наложи кратко допълнение за тяхното отрицателно отражение върху социалните права.

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: 9789542832539
18.70 лв
22.00 лв

Най-обсъждани