Хипократ и неговата епоха
-15 %
Докладвай

Хипократ и неговата епоха


Познай себе си!... Колко векове ни делят от този повик и колко усилия да се намери достоен отговор. Търсили са го поети и драматурзи, учени, философи и медици. Книгата „Хипократ и неговата епоха“ представя тези търсения и тяхната еманация в Хипократовата медицина по един необичаен начин – с помощта на лингвистичен, символен и социокултурен анализ на текстовете от Хипократовия сборник ( Corpus Hippocraticum). Така се разкриват социалните предпоставки, които са допринесли за изграждане на концепциите за същността на човека и за създаване на древногръцката медицина. Проследява се и влиянието, което медицинските постановки са оказали върху обществото – не само в Древна Елада, но и през следващите векове. Нов и оригинален поглед към една позната тема…

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: 9786191970209
12.75 лв
15.00 лв

Най-обсъждани