Срещи край Босфора
-15 %
Докладвай

С богат фактически материал, придобит чрез личен кон­такт с представители на различни слоеве от народа и непо­средствени наблюдения върху важни политически събития, ав­торът разкрива страни от миналото и най-вече настоящето на съвременна Турция, социалните изменения и политически борби, обществените проблеми и бита на народа в нашата южна съседка. Оставил настрана неприятните рецидиви от миналото и негативите на настоящето, Железов прави поло­жителна характеристика на обикновения трудов човек, него­вите болки и въжделения за по-добро бъдеше, неговото идейно съзряване и благородни стремежи. Всичко това ав­торът ни поднася с езика на добър разказвач, с искреността на непредубеден очевидец.

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: ISBN
7.64 лв
8.99 лв
epub

Най-купувани

Най-обсъждани