Българската Еротиада
-20 %
Докладвай

Алберт Бенбасат (1950) e литературен историк, критик, публицист и издател; професор, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Автор е на 13 книги, сред които „Българската еротиада” (1997), „Литературни приключения” (2000), „Книгата като тяло и като дух” (2004), „Европеецът” Бай Ганю и светлият мит за Щастливеца” (2005), „По въпроса за книгата” (2008), „Печатни пространства и бели полета” (2010), „Банкноти и мечти между кориците. Масова книга и масово книгоиздаване” (2011), „Алиса в дигиталния свят. По въпроса за книгата през ХХІ век” (2013), „Лъженауката за книгата” (2014). Редактор и издател на сп. „Критика” и Библиотека „Критика”, съставител и редактор на множество книги.

Историята на българската литературна еротика - или както тук я наричаме „БЪЛГАРСКАТА ЕРОТИАДА“ - съвсем естествено се вписва в „макроисторията“ на българската литература. С тая разлика обаче, че, отсъствайки като „микроистория“, към нея не е прилаган нито хронологично-фактологичният метод, нито каквито и да било анализационни стратегии. Защото еротиката е въобще с нулево присъствие в трудовете на литературните изследователи през последния половин век. Причините за това са, разбира се, извънлитературни.

Тъй че настоящият труд е пръв опит да се проблематизира понятието БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРЕН ЕРОС и да се откроят неговите социокултурни и исторически параметри; да се изследват по-важните му смислови акценти и естетически особености, както в пространството на конкретния художествен текст, така и в диалог с други текстове. Нашата задача не е да прочетем българската литература ПРЕЗ еротиката, а да прочетем еротиката ВЪВ българската литература. Затова в книгата са разгледани само произведенията, в които еротиката е пряко експлицирана или контекстуално подразбираща се, т.е. оразличима в един или друг текст и контекст.

Изложението е оформено като историко-хронологически „разказ“, при който ударението пада върху т.нар. „нова“ и „най-нова“ литература. Въпреки че за нас е важен процесът, ставането на реално съществуващия еротичен дискурс, ние не се отказваме от аксеологическото „вживяване“ в отделни произведения. Живо ни интересуват и проблемите на поетиката и стилистиката, на специфичния „код“ за себеизразяване на еротичното, който също търпи любопитни езикови и семантични превъплъщения в съответствие с разместванията в социокултурните пластове и свързаните с тях ценностни преориентации.

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: ISBN
8.00 лв
10.00 лв
epub

Най-купувани

Най-обсъждани