История на българския народ, том първи
-15 %
Докладвай

История на българския народ, том първи

Чети в библиотеката

"Настоящата книга е предназначена не за ученитe специалисти, а за широк кръг читатели, предимно из средите на онази част от нашата интелигенция, която в желанието си да упознае своя народ чувствува нуждата да го види и в неговото историческо минало.

На тая нужда и на задълженията, които тя налага, мнозина и не еднаж са ми обръщали вниманието. При все това откланях отправяните лично към мене напомняния и подкани. И ако не бе днешното тревожно време с тежките изпитания, които носи за народа ни, тая книга навярно нямаше да се яви. Почувствувах, че трябва да я напиша, само защото днес всеки е длъжен да даде на общността си онова, което може.

В съзнанието за тоя дълг и за свързаната с него отговорност излагах събитията тъй, както те са засвидетелствувани от несъмнени по достоверността си исторически паметници, и теглех заключенията си далеч от всякакви идеологически внушения. Твърде е възможно, поради това, даденото от мене да не се хареса на мнозина. Но вината не може да бъде моя. Историята не би била история, ако не казва истината, както, от друга страна, никой не е имал трайна печалба от заблужденията, с които е бил хранен.

На читателите си дължа обяснения и относно някои особености на работата си. Сметнах, че задачата ми е да дам ясна представа за общите линии на историческото ни развитие. Поради това избягвах подробности, които за спецалиста не са без значение, но пречат на обикновения читател да види същественото или да обгърне с погледа си цялото. Повече внимание обръщах на вътрешната връзка на събитията и на произхода им, отколкото на схематичното им изложение. По същата причина трябваше да се откажа и да документирам казаното от мене със съответните данни из историческите текстове или из новата научна литература. За да не наруша вътрешното единство на разказа, нуждно бе да изоставя и разглеждането на всевъзможните теории, случайни хрумвания или недомислени хипотези, с каквито изобилствуват работите на мнозина у нас. Все за да не товаря книгата си с подробности, които биха отегчили читателя или биха уморили вниманието му, не можех да давам и обяснения, защо по един или друг въпрос заемам становище различно от онова, което у нас се смята за установено. По някои от тия въпроси аз вече другаде съм се изказал, а по други се надявам да имам възможност занапред да сторя това.

Нуждно е да се отбележи, че по редица други особено важни и принципни въпроси аз трябваше да се задоволя със съобщение само най-необходимото. Многоглаголството е изобщо една лоша чърта, но в страха си от него може би негде да съм паднал в противоположната крайност. При някои от тия случаи, впрочем, виновен е специалистът, комуто не всякога е известно, кое на обикновения читател е познато и кое трябва да му бъде по-подробно обяснено. При други, обаче аз въпреки волята си трябваше да бъда кратък, тъй като обемът на книгата ми надхвърли доста предполагаемият ѝ първоначален размер."

П. М.

 
 
Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: ISBN
7.64 лв
8.99 лв
epub

Най-купувани

Най-обсъждани