Христо Ботев. Литературноисторически изследвания
-15 %
Докладвай

Христо Ботев. Литературноисторически изследвания


Книгата обобщава дългогодишните наблюдения на един от най-добрите познавачи на Ботевото творчество. Разгледани са важни въпроси, свързани с художествените особеностите и творческата история на неговите стихове, детайлно са представени вестниците на Хр. Ботеви и идеите, които носят статиите му. Изследването хвърля нова светлина върху контактите на големия революционер с негови съмишленици в Румъния и Русия, както и за връзките на литературните и публицистичните му творби с идеите на времето и въздействието им върху съвременниците.

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: 9789545331572
13.60 лв
16.00 лв

Най-купувани

Най-обсъждани