Седемте Лъча на Еволюцията
-15 %
Докладвай

Седемте Лъча на Еволюцията


Еволюцията няма за задача да създава благоденствие, а Богове!

Според мистичното познание развитието на нашата планета се осъществява посредством Седем Лъча, които са прилив на Космична енергия. В даден живот всеки човек работи и се развива в поне един от Лъчите на еволюцията.

Назад във времето езотеричните школи са разглеждали тези Лъчи, давайки им различни наименования в съответствие на тогавашния етап от развитие на човечеството. В настоящия стадий на еволюцията влиза нова енергия - на Духовната вълна на Мъдростта, която сменя вибрациите, а оттам и въздействията на Седемте Лъча.

Ваклуш Толев в своята Доктрина Път на Мъдростта изразява новите тенденции, осветлява същността на Лъчите и им дава и нови наименования:

Лъча на Волята нарича Лъч на Жизнелюбието;

Лъча на Религията - Лъч на Молението;

Лъча на Философията - Лъч на Проницанието;

Лъча на Изкуството - Лъч на Предсказанието;

Лъча на Науката - Лъч на Доктрината;

Лъча на Предаността - Лъч на Целостта;

Лъча на Дейността - Лъч на Делотворството.

Ролята на Седемте Лъча в планетната еволюция не е вече за очовечаване, а за обожествяване!

 

Ваклуш Толев, известен като Учителят на Мъдростта Ваклуш, е богослов по образование, обществен деятел, лектор и автор на множество трудове с религиозно-философска и културно-историческа тематика, сред които „История и теория на религиите“ в три тома, „Духовните дарове на България“ в два тома, „Седемте лъча на еволюцията“, „Беззаветен завет“ и др., както и на изцяло авторското списание „Нур“.

В пътя си на будител и духовен Учител Ваклуш Толев оформя оригиналните си възгледи, исторически прочит, социални идеи и тълкувания в самостоятелно учение с личностен, социален и Миров характер, което той нарича Път на Мъдростта – израз на работещата вече в битието на човечеството Духовна вълна на Мъдростта. По идея на Ваклуш Толев е създадено сдружение „Общество Път на Мъдростта“, което работи за разгръщане духовния потенциал на нацията и на водещите принципи в духовно-културната еволюция на човечеството.

Последователите на Учението на Мъдростта наричат себе си и другите събожници. „Събожникът е Бог, Когото търсим в себе си, изведен в лицето на другия!“, формулира живецът на понятието в афористична мисъл авторът.

Виж повече...
Откъс В желани
ISBN: 9786197550047
20.40 лв
24.00 лв

Най-обсъждани